a musicportal
0) της οντότητας που περιέχει το προς αναζήτηση πρόσωπο $color="#D4DBDf"; while($row_result) { //$color=($color=="#ECE9E0")?"ECE9D0":"#ECE9E0"; $color = ($color=="#D4DBDf") ? '#E5E8ED' : '#D4DBDf' ; $entity_t1=" "; $phys_item_id = $row_result['phys_item_id']; $entity_id = $row_result['entity_id']; // Αρχικοποίηση των δυναμικών τμημάτων του προς σχηματισμό ερωτήματος $q_select =""; $q_from =""; $q_where=""; // Αν το entity_id > 0 ψάχνουμε και στον πίνακα entity if ($entity_id > 0) { $q_select .=", entity.t1 as entity_t1 "; $q_from .=", entity "; $q_where .= " and entity.entity_id = $entity_id "; } $query_2= "SELECT archive.name as archive_name, sub_archive.name as sub_archive_name, sub_archive_dir.name as sub_archive_dir_name, phys_item.title as phys_item_title, phys_items_gen_types.name as phys_items_gen_types_name $q_select FROM phys_item, archive, sub_archive, sub_archive_dir, phys_items_gen_types $q_from WHERE phys_item.phys_item_id = $phys_item_id and phys_item.archive_id=archive.archive_id and phys_item.sub_archive_id=sub_archive.sub_archive_id and phys_item.sub_archive_dir_id=sub_archive_dir.sub_archive_dir_id and phys_items_gen_types.phys_item_gen_id = phys_item.phys_item_gen_id $q_where"; $result_2 = mysqli_query($testiema_conn, $query_2); if (!$result_2) die('Invalid query_2: '.$query_2.mysqli_error($testiema_conn)); $row_result_2 = mysqli_fetch_assoc($result_2); //echo "
$query_2
"; $archive_name=$row_result_2['archive_name']; $sub_archive_name=$row_result_2['sub_archive_name']; $sub_archive_dir_name=$row_result_2['sub_archive_dir_name']; $phys_items_gen_types_name=$row_result_2['phys_items_gen_types_name']; $phys_item_title=$row_result_2['phys_item_title']; if($phys_item_title =="") $phys_item_title="[ΑΤΙΤΛΟ]"; // η $phys_item_title εμφανίζει τον τίτλο του Φ.Τ. και στην περίπτωση που δεν υπάρχει εμφανίζει // το ανάλογο μήνυμα στον πίνακα αποτελεσμάτων $description=$row_result['description']; // Προσοχή από το εξωτερικό query // Διάβασμα του τίτλου (αν υπάρχει) της οντότητας if($entity_id > 0) { $entity_t1=$row_result_2['entity_t1']; if($entity_t1=="") $entity_t1="[ΑΤΙΤΛΟ]"; }else{ $entity_t1=" - "; } echo ""; if($entity_id == 0) // Ο τίτλος του Φ.Τ. έχει link στην περίπτωση που δεν υπάρχει οντότητα echo ""; else echo""; if($entity_id > 0) // Υπάρχει οντότητα και πρέπει να έχει link echo ""; else echo""; echo ""; $row_result = mysqli_fetch_assoc($result); } ?>
ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΑΡΧΕΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝ. ΤΥΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Φ.Τ. ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
$archive_name $sub_archive_name $sub_archive_dir_name $phys_items_gen_types_name$phys_item_title$phys_item_title$entity_t1$entity_t1$description


Νέα αναζήτηση